Yangtze Charming – 17 Days 15 Nights

Vancouver / Toronto / Los Angeles / San Francisco / Seattle

2019 China - Chengdu, Yangtze River Cruise, Xi'an, Beijing, Shanghai

Duration17 days Per Person$2699
15 nights
Read More

China Orient Plus Yangtze River Cruise – 14 Days 12 Nights

Vancouver / Toronto / Los Angeles / San Francisco / Seattle

2019 China Tour-Beijing, Jinan, Tai'an , Hangzhou, Suzhou, Shanghai, Yangtze River Cruise

Duration14 days Per Person$1399
12 nights
Read More

A China Experience Beijing – 10 Days

Vancouver / Toronto / Los Angeles / San Francisco / Seattle

Jinan, Tai’an, Beijing, Gubei Water Town

Duration10 days Per Person$899
8 nights
Read More

A China Experience Beijing – 12 Days

Vancouver / Toronto / Los Angeles / San Francisco / Seattle

Jinan, Tai’an, Beijing, Gubei Water Town,Chengdu

Duration12 days Per Person$1199
10 nights
Read More