Yangtze Charming – 14 Days 12 Nights China Tours – US

Vancouver / Toronto / Los Angeles / San Francisco / Seattle

Chengdu, Yangtze River Cruise, Chongqing, Xi'an, Beijing

Duration14 days Per Person$1899
12 nights
Read More

Wonders of China – 11 Days 9 Nights China Tours

Vancouver / Toronto / Los Angeles / San Francisco / Seattle

2019 China Tour-Beijing, Jinan, Tai'an , Hangzhou, Suzhou, Shanghai

Duration11 days Per Person$699
9 nights
Read More

Yangtze Charming – 17 Days 15 Nights China Tour – US

Vancouver / Toronto / Los Angeles / San Francisco / Seattle

2019 China - Chengdu, Yangtze River Cruise, Xi'an, Beijing, Shanghai

Duration17 days Per Person$2199
15 nights
Read More

Wonders of China & Yangtze River Cruise – 14 Days 12 Nights China Tours-US

Vancouver / Toronto / Los Angeles / San Francisco / Seattle

2019 China Tour-Beijing, Jinan, Tai'an , Hangzhou, Suzhou, Shanghai, Yangtze River Cruise

Duration14 days Per Person$1199
12 nights
Read More